Archive | Oktober 2021

hidup


hidup adalah kumpulan peristiwa. lembaran berjuta cerita yang tak usang dimakan usia.

adakalanya sedih dan gembira. adakalanya tertawa dan kecewa. adakalanya dipercaya dan disia-sia.

adakalanya dibutuhkan dan dibuang. adakalanya dipuji dan dicaci. adakalanya disanjung dan dirundung.

semua berlalu, berputar melewati masanya masing-masing. tiap episode diperankan oleh kumpulan manusia.

tentu… semua yang telah terjadi sudah menjadi takdir. masa depan adalah kesempatan untuk terus memperbaiki hidup dan kehidupan ini lebih baik. dengan atau tanpa pemeran lama.

30/10/21